Tài trợ bởi vatgia.com

Quà tặng ứng viên

Hướng dẫn chi tiết các bước để tự tin chốt sale khách hàng một cách xuất sắc. Nội dung bạn sẽ nhận được trong khóa học:
# 1: Cách khắc phục nỗi sợ hãi khi gọi điện thoại bán hàng.
# 2: Dùng các ngôn từ để điều hướng, thôi miên khách hàng.
# 3: Dùng các câu hỏi để PHÁ BĂNG VÀ DẪN DẮT KHÁCH HÀNG…

Các mẫu CV đuợc thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề. Phù hợp với sinh viên và người đi làm