QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ADTJOB

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ADTJOB

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ADTJOB

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

SÀN GIAO DỊCH TMĐT– ADTJOB.NET/VI

Sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi/ do Công ty CP ADT Quốc Tế thực hiện, hoạt động và vận hành. Các thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có  hoạt động thương mại hợp pháp và được Sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi chính thức công nhận, cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tửADTJOB.NETvà các bên liên quan cung cấp.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

– Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử (sau đây gọi là: “Sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi” hay “Adtjob.net/vi” với mục đích tạo ra một môi trường lành mạnh cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác trong giao dịch thông qua website thương mại điện tử Adtjob.net/vi

– Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế.

– Các giao dịch tại Adtjob.net/vi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về thương mại điện tử và thông tin không nằm trong các danh mục cấm của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Các giao dịch thông qua sàn TMĐT Adtjob.net/vi phải được thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo về nội dung, hình ảnh đi kèm.

– Các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi là thông tin chính xác, đầy đủ và đúng sự thật.

– Tất cả các nội dung trong bản quy chế tuân thủ theo hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch phải tuân thủ những quy định pháp luật về thương mại điện tử và nội dung quy chế của sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi ban hành.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

– Tên Miền Sàn Giao dịch TMĐT là: http://Adtjob.net/vi

Sàn giao dịch TMĐT Adtjob.netdo công ty Adtjob.net/vi phát triển với tên miền sàn giao dịch là: http://Adtjob.net/vi. Adtjob.net/vi chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí thành viên. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

–  Địa chỉ giao dịch: https://Adtjob.net/vi

Ngoài địa chỉ trên, Sàn giao dịch TMĐT Adtjob.net/vi không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

– Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT:

– Cung ứng dịch vụ việc làm và các dịch vụ pháp luật cho phép;

– Việc kinh doanh các dịch vụ khác trên website thương mại điện tử Adtjob.net/vi chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *